Vi ønsker advokat Lene Homstvedt velkommen fra 1. april 2020. Lene er fra Drammen, og ble utdannet ved Universitetet i Oslo i 2007.

Lene har arbeidet som advokat hos Advokatfirma Olafsen AS, og som seniorskattejurist i Skatt øst og Skatt sør.  Hun jobber hovedsakelig med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Innenfor arbeidsretten bistår hun for eksempel ved nedbemannings- og omstillingsprosesser, samt ved ansettelser og opphør av arbeidsforhold.

Lene bistår med generell rådgivning, med tvisteløsninger og tar gjerne prosedyreoppdrag for domstolene.

Vi er glade for å få med Lene på laget vårt.