Ledige stillinger

 

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA driver advokatpraksis med hovedvekt på forretningsjuridiske spørsmål. Firmaet bistår blant annet med rådgivning, forhandlinger og tvister i sivile saker og bobehandling. Vi har 19 medarbeidere, hvorav 15 er advokater.

Vi har stadig økende oppdragsmengde og søker derfor nye medarbeidere.

1 – 2 Advokater / Advokatfullmektiger

Søker må kunne arbeide selvstendig og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi legger vekt på gode faglige kvalifikasjoner og en forretningsmessig innstilling.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og trivelig miljø med gode muligheter for utvikling.

Det er ønskelig med minst 2-3 års relevant erfaring.

Sekretær

Vi søker deg som er positiv, nøyaktig, strukturert og serviceinnstilt. Du har stor arbeidskapasitet, gode evner til å beholde ro og oversikt i en travel arbeidshverdag.

Du må ha gode Office kunnskaper, samt god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at du enten har utdanning som advokatsekretær eller erfaring fra tilsvarende stillinger.

Vi tilbyr en aktiv og lærerik arbeidsplass.

For opplysninger om stillingene, ta kontakt med kontorleder Gry Olavsbråten eller advokat Martin Wøien Gilhuus på telefon 32 25 47 00.

Søknad med CV og vitnemål sendes til Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA, v/Gry Olavsbråten, Nedre Torggt. 18 A, 3015 Drammen eller go@fpco.no innen 31.01.2019

Aktuelt