I forslaget har Regjeringen foreslått en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav ble innført i juni 2020 for å dempe likviditetsbelastningen for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Den foreslåtte strategien for å avvikle den midlertidige ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav er ment å øke muligheten for at flere bedrifter er i stand til å håndtere de utsatte beløpene.

Regjeringens forslag innebærer at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober 2021. I tillegg økes avdragsperioden fra 6 måneder til 12 måneder.

Følge linken nedenfor for nærmere informasjon om skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2021:

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/rnb/skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-budsjett-2021/id2848495/

Aktuelt

 • Samboere, bør vi gifte oss?

  • 5. april 2022

  I dagens samfunn velger flere å leve sammen som samboere uten å gifte seg. På samme måte som ektefeller, etablerer samboere ofte et felles liv med felles barn og felles økonomi. Mange samboere er usikre på forskjellene mellom samboere og ektefellers rettigheter ved dødsfall.

 • Er arbeidsavtalene i din bedrift gode nok?

  • 17. februar 2022

  Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn

 • Endringer i avhendingslova fra 1. januar 2022 – del 2

  • 14. februar 2022

  Viktige endringer i avhendingslova trådte i kraft ved nytt år. I vår artikkel som ble publisert 02.02.2022 har vi i korte trekk oppsummert endringer knyttet til «som den er»- forbehold og kjøpers undersøkelsesplikt.