I forslaget har Regjeringen foreslått en strategi for å avvikle ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav ble innført i juni 2020 for å dempe likviditetsbelastningen for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Den foreslåtte strategien for å avvikle den midlertidige ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav er ment å øke muligheten for at flere bedrifter er i stand til å håndtere de utsatte beløpene.

Regjeringens forslag innebærer at ordningen fases ut for nye krav fra 30. juni 2021, men at oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober 2021. I tillegg økes avdragsperioden fra 6 måneder til 12 måneder.

Følge linken nedenfor for nærmere informasjon om skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett for 2021:

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/rnb/skatte-og-avgiftsendringer-i-revidert-budsjett-2021/id2848495/

Aktuelt

 • Samlivsbrudd med felles barn?

  • 14. juni 2021

  Å gå gjennom et samlivsbrudd er i mange tilfeller en svær tung og krevende prosess. I tillegg til alle de praktiske tingene som skal ordnes, kan et samlivsbrudd være svært følelsesladd, enten i den ene eller andre retning. Berører samlivsbruddet felles barn kan samlivsbruddet oppleves enda vanskeligere.

 • Plikten til å melde oppbud

  • 18. mai 2021

  Den fulle økonomiske konsekvensen av covid-19 er ikke lett å estimere, men covid-19 har allerede i stor grad påvirket den økonomiske situasjonen for mange bedrifter.

 • Revidert nasjonalbudsjett for 2021 – Skatte og avgiftsendringer

  • 18. mai 2021

  Tirsdag 11. mai 2021 la Regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.