Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.

NB: Medlemsfordelen gjelder kun for privatpersoner i saker med privat karakter (slik at eksempelvis saker med forretnings-/næringsmessig karakter ikke er omfattet), og oppad begrenset til honorar kr 100 000,- inkl. mva. Rabatten kan ikke benyttes i saker med rettshjelpsdekning via forsikringsordninger.

Aktuelt

 • Samlivsbrudd med felles barn?

  • 14. juni 2021

  Å gå gjennom et samlivsbrudd er i mange tilfeller en svær tung og krevende prosess. I tillegg til alle de praktiske tingene som skal ordnes, kan et samlivsbrudd være svært følelsesladd, enten i den ene eller andre retning. Berører samlivsbruddet felles barn kan samlivsbruddet oppleves enda vanskeligere.

 • Plikten til å melde oppbud

  • 18. mai 2021

  Den fulle økonomiske konsekvensen av covid-19 er ikke lett å estimere, men covid-19 har allerede i stor grad påvirket den økonomiske situasjonen for mange bedrifter.

 • Revidert nasjonalbudsjett for 2021 – Skatte og avgiftsendringer

  • 18. mai 2021

  Tirsdag 11. mai 2021 la Regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.