Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.

NB: Medlemsfordelen gjelder kun for privatpersoner i saker med privat karakter (slik at eksempelvis saker med forretnings-/næringsmessig karakter ikke er omfattet), og oppad begrenset til honorar kr 100 000,- inkl. mva. Rabatten kan ikke benyttes i saker med rettshjelpsdekning via forsikringsordninger.

Aktuelt