Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.

NB: Medlemsfordelen gjelder kun for privatpersoner i saker med privat karakter (slik at eksempelvis saker med forretnings-/næringsmessig karakter ikke er omfattet), og oppad begrenset til honorar kr 100 000,- inkl. mva. Rabatten kan ikke benyttes i saker med rettshjelpsdekning via forsikringsordninger.

Aktuelt

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.

 • Ny arvelov – påvirker dette deg?

  • 25. november 2020

  Stortinget vedtok i år en ny arv- og skiftelov som trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye arveloven innebærer noen endringer som man må være klar over og denne artikkelen vil i korte trekk oppsummere noen av de viktigste endringene.

 • RABATT TIL MEDLEMMER AV NBBO

  • 24. november 2020

  Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.