Irene Kildebo arbeider hovedsakelig med, entrepriserett, regelverk for offentlige anskaffelser og fast eiendoms rettsforhold. Hun har erfaring fra flere forvaltningsnivåer; departement, direktorat og kommune.

Kildebo engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning. Kildebo holder kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett.

Kildebo er medlem av Den norske advokatforening og sitter også som styremedlem i advokatforeningens hovedstyre.

Kildebo har drevet eget advokatfirma ved navn Advokatfirma Kildebo siden 2008, og har nå videreført sin virksomhet hos oss.

Sammen med Eirik Rudi har hun utviklet nettstedet Prosjektanskaffelser.no, som er et gjennomføringsverktøy for offentlige anskaffelser av store entrepriseprosjekter for kommunal sektor. For nærmere informasjon se Prosjektanskaffelser.

 

Eirik Rudi arbeider hovedsakelig med entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Rudi engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning.

Rudi holder jevnlig kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett.

Rudi har tidligere arbeidet som senioradvokat og partner i Advokatfirmaet Kildebo AS.

Vi er stolte av å ha dere med på laget.

Aktuelt

 • Aksjer og skifteoppgjør – hva bør du tenke på?

  • 15. mars 2021

  Når det skal gjennomføres et skifteoppgjør, enten ved skilsmisse eller dødsfall, må alle eiendelene til henholdsvis ekteparet eller avdøde verdsettes og fordeles. Dette inkluderer også verdien av eventuelle aksjer. Her gis en overordnet oversikt over enkelte forhold som kan være fornuftig å tenke gjennom i denne sammenheng.

 • Fra permittering til oppsigelse – når og hvordan?

  • 8. februar 2021

  En rekke virksomheter har gjennom det siste året måttet permittere sine ansatte, enten helt eller delvis. Det er for mange usikkert når det igjen vil være behov for å ta de ansatte tilbake, og kanskje også om alle kan fortsette i sine stillinger. Når kan arbeidsgiver gå fra permittering til oppsigelse?

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.