Vi kan med glede informere om at advokat Odd Hylland tiltrer som partner i FPCO i løpet av våren 2019. Odd kommer fra PwC der han har vært en stor kapasitet innen merverdiavgift i over 20 år. Han har også lang erfaring fra Skatteetaten før han begynte i PwC.

Odd er allerede et kjent ansikt for mange av våre lokale klienter da han besitter en stor fagkompetanse på et vanskelig rettsområde som er etterspurt av mange. Vi gleder oss til å få Odd med på laget, og hans tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for regionens bedrifter.

 

Aktuelt

 • Demens som grunnlag for ugyldige testamentariske disposisjoner

  • 29. mars 2019

  I enkelte skifteoppgjør hvor det foreligger testament fra avdøde dukker det opp spørsmål knyttet til om avdøde var ved «sine fulle fem» ved opprettelse av testamentet. Særlig aktuelt er spørsmål om testator var dement på tidspunkt for opprettelse av testament.

 • Forslag til ny arvelov:

  • 29. mars 2019

  Regjeringen foreslår at pliktdelsarvens beløpsbegrensning nedjusteres

 • Foreldelse av fordringer – fristens utgangspunkt

  • 5. mars 2019

  Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Når denne fristen er ute, kan man ikke kreve betaling for sine fordringer. Et praktisk spørsmål er imidlertid når foreldelsesfristen begynner å løpe.