Vi kan med glede informere om at advokat Odd Hylland tiltrer som partner i FPCO i løpet av våren 2019. Odd kommer fra PwC der han har vært en stor kapasitet innen merverdiavgift i over 20 år. Han har også lang erfaring fra Skatteetaten før han begynte i PwC.

Odd er allerede et kjent ansikt for mange av våre lokale klienter da han besitter en stor fagkompetanse på et vanskelig rettsområde som er etterspurt av mange. Vi gleder oss til å få Odd med på laget, og hans tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for regionens bedrifter.

 

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.