Vi kan med glede informere om at advokat Odd Hylland tiltrer som partner i FPCO i løpet av våren 2019. Odd kommer fra PwC der han har vært en stor kapasitet innen merverdiavgift i over 20 år. Han har også lang erfaring fra Skatteetaten før han begynte i PwC.

Odd er allerede et kjent ansikt for mange av våre lokale klienter da han besitter en stor fagkompetanse på et vanskelig rettsområde som er etterspurt av mange. Vi gleder oss til å få Odd med på laget, og hans tiltredelse vil styrke firmaet ytterligere som et fullservicekontor for regionens bedrifter.

 

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.