I mange annonser fremkommer det at tingen selges «som den er», «as is» eller med et lignende forbehold. Hva betyr egentlig dette? Og kan du allikevel påberope deg at tingen har en mangel?

At en ting eller bolig selges «as is» eller med et lignende forbehold innebærer at selgeren avgrenser sitt ansvar for mangler. For kjøp av ting, eksempelvis en brukt bil, er dette regulert av kjøpsloven § 19 og ved kjøp av brukt bolig i avhendingsloven § 3-9. Det foreligger allikevel en mangel i visse tilfeller.

Mangler

For det første, foreligger det en mangel når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen. Dette kan eksempelvis være dersom det viser seg at bruktbilen har gått lengre enn selgeren har opplyst om. Det vil imidlertid kun være en mangel dersom opplysningen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Et mindre avvik fra det opplyste vil således neppe ha betydning.

For det andre, foreligger det en mangel hvis selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Også her er det et vilkår at opplysningen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Ved kjøp av en bruktbil, vil det kunne være en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om at bilen har vært gjenopprettet etter en alvorlig frontkollisjon. Å ikke opplyse om en mindre skramme på bilens karosseri, vil imidlertid neppe være brudd på opplysningsplikten.

For det tredje, foreligger det en mangel hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente. Bestemmelsen sikrer at tingen holder et visst minstemål. Vurderingen av om tingen er i vesentlig dårligere stand, gjøres ut ifra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Herunder vil blant annet opplysninger gitt i forbindelse med kjøpet, hva som normalt kan forventes ved kjøp av lignende ting og avvikets betydning for kjøper, være momenter ved vurderingen.

Kjøpers forundersøkelse

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende forhold han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. Hvis kjøperen har undersøkt tingen, kan han normalt ikke gjøre gjeldende noe han burde ha oppdaget ved undersøkelsen.

Reklamasjon

Det er viktig at kjøperen undersøker gjenstanden så fort han har anledning og at han melder fra om eventuelle mangler med en gang. Kjøperen kan nemlig miste et mangelskrav dersom han ikke melder fra til selger innen rimelig tid etter han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest to år etter overtakelse.

 

Aktuelt