Kontantstøtte
Regjeringen har foreslått en omfattende kontantstøtteordning til næringslivet. Bedriftene kan søke om å få dekket en stor del av sine faste utgifter, til eksempelvis husleie, forsikringer, regnskapsførsel og leie av utstyr og transportmidler.

Det er kun bedrifter som må forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold som kan få støtte og ordningen gjelder ikke bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter ved årsskiftet.

Det må kunne dokumenteres et omsetningsfall i forhold til 2019 på minst 30 % per måned, med unntak av mars måned hvor et omsetningsfall på minst 20 % er tilstrekkelig.

Hvor stor kompensasjon den enkelte bedrift har krav på, beregnes ut fra:

Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x justeringsfaktor.

Bedrifter som er pålagt å holde stengt har justeringsfaktor 0,9 og kan dermed få utbetalt maksimalt 90 % av sitt anslåtte tap. For øvrige bedrifter, er justeringsfaktoren 0,8. Disse får i tillegg en egenandel på kr 10 000 som trekkes fra i faste kostnader før kompensasjonen beregnes.

Bedriften kan i utgangspunktet maksimalt få utbetalt 30 millioner kroner per måned. Minimumsgrensen for utbetaling er kr 5 000 per bedrift/juridisk person.

Det utvikles en digital søketjeneste som forventes å være klar 17. april og utbetaling skal kunne skje raskt etter dette dersom søkeren oppfyller alle kriterier for støtte.

Statsgarantert lån
Fredag 27. mars vedtok Stortinget at små og mellomstore bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin finansinstitusjon.

Bedriften må ha et kapitalbehov som skyldes direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Det er kun bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.19, som oppfyller vilkårene.

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Hver bedrift kan maksimalt få 50 millioner i lån. Formålet med lånet kan bare være dekning av driftsutgifter eller finansiering av investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Våre advokater har satt seg inn i det nye regelverket og har allerede bistått klienter med problemstillingen. Vi står klare til å bistå din bedrift hvis behovet melder seg.

Ta kontakt med advokat George Fulford, advokat Linn Kristin Evju eller advokat og siviløkonom Martin Fulford 

Aktuelt

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.

 • Ny arvelov – påvirker dette deg?

  • 25. november 2020

  Stortinget vedtok i år en ny arv- og skiftelov som trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye arveloven innebærer noen endringer som man må være klar over og denne artikkelen vil i korte trekk oppsummere noen av de viktigste endringene.

 • RABATT TIL MEDLEMMER AV NBBO

  • 24. november 2020

  Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.