Skatt og avgift

 

Vi bistår våre klienter med spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vår rådgivning knyttet til skatt og avgift skjer som regel i forbindelse med andre oppdrag for klienten, som f.eks. dokumentavgift ved eiendomsoverdragelser, skattespørsmål ved transaksjoner/ egenkapitaltransaksjoner, merverdiavgift ved utleie, merverdiavgift ved eiendomsutvikling mv.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Selskaps- og virksomhetsbeskatning
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Eiendomsskatt
 • Dokumentavgift
 • Personbeskatning

Våre advokater

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.