Skatt og avgift

 

Vi bistår våre klienter med spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vår rådgivning knyttet til skatt og avgift skjer som regel i forbindelse med andre oppdrag for klienten, som f.eks. dokumentavgift ved eiendomsoverdragelser, skattespørsmål ved transaksjoner/ egenkapitaltransaksjoner, merverdiavgift ved utleie, merverdiavgift ved eiendomsutvikling mv.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

  • Selskaps- og virksomhetsbeskatning
  • Merverdiavgift, toll og særavgifter
  • Eiendomsskatt
  • Dokumentavgift
  • Personbeskatning

Våre advokater

Aktuelt