Skatt og avgift

 

Vi bistår våre klienter med spørsmål knyttet til skatt og avgift. Vår rådgivning knyttet til skatt og avgift skjer som regel i forbindelse med andre oppdrag for klienten, som f.eks. dokumentavgift ved eiendomsoverdragelser, skattespørsmål ved transaksjoner/ egenkapitaltransaksjoner, merverdiavgift ved utleie, merverdiavgift ved eiendomsutvikling mv.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Selskaps- og virksomhetsbeskatning
 • Merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Eiendomsskatt
 • Dokumentavgift
 • Personbeskatning

Våre advokater

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.