Selskapsrett

 

Vi bistår selskaper innenfor hele det selskapsrettslige området. Bistanden kan knytte seg til forhold vedrørende etableringer, løpende drift og forvaltning som ofte reguleres av aksjonæravtaler, kjøp/salg av aksjer/virksomhet til avvikling av selskapet.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Selskapsetablering
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Fusjoner og fisjoner
 • Aksjonæravtaler
 • Styreansvar
 • Vedtekter
 • Forkjøpsrettigheter
 • Avtaler mellom selskap og aksjonær
 • Aksjekapitalforhold
 • Aksjeeiernes rettigheter
 • Overdragelse av aksjer
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Generalforsamling, styret og daglig ledelse
 • Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler, herunder kreditt og transaksjoner
 • Oppløsning og avvikling

Våre advokater

Aktuelt