Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket setter strenge krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Konsekvensene av å gjøre feil kan bli store for både oppdragsgivere og leverandører.

Regelverket for offentlige anskaffelser består av detaljerte prosedyrebestemmelser kombinert med overgripende, generelle prinsipper. Begge deler må beherskes for å kunne fastslå handlingsrommet i konkrete tilfeller. I tillegg er det nødvendig med kunnskap om den bakenforliggende EU-reguleringen og praksis fra EU-domstolene og EFTA-domstolen.

Innsikt i regelverket er derfor avgjørende for at oppdragsgivere og leverandører kan manøvrere riktig og trygt.

 

Vi bistår leverandører og oppdragsgivere i hele anskaffelsesprosessen, herunder gjennomgang av konkurransegrunnlag med tilhørende kontraktsbestemmelser, utforming og kvalitetssikring av tilbud og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.

 

Vi har i en årrekke bistått kommuner og andre offentlige oppdragsgivere i dere s anskaffelse av entreprisekontrakter. Vi har i samarbeid med kommunene i Buskerud utviklet et eget prosjektgjennomføringsverktøy for større entrepriseprosjekter i offentlig sektor. Systemet er web basert og våre kunder kan tegne abonnement. Her ligger alle relevante maler for en vellykket anskaffelse.

For mer informasjon se https://prosjektanskaffelser.no/

Våre advokater

Aktuelt

 • Aksjer og skifteoppgjør – hva bør du tenke på?

  • 15. mars 2021

  Når det skal gjennomføres et skifteoppgjør, enten ved skilsmisse eller dødsfall, må alle eiendelene til henholdsvis ekteparet eller avdøde verdsettes og fordeles. Dette inkluderer også verdien av eventuelle aksjer. Her gis en overordnet oversikt over enkelte forhold som kan være fornuftig å tenke gjennom i denne sammenheng.

 • Fra permittering til oppsigelse – når og hvordan?

  • 8. februar 2021

  En rekke virksomheter har gjennom det siste året måttet permittere sine ansatte, enten helt eller delvis. Det er for mange usikkert når det igjen vil være behov for å ta de ansatte tilbake, og kanskje også om alle kan fortsette i sine stillinger. Når kan arbeidsgiver gå fra permittering til oppsigelse?

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.