Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket setter strenge krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Konsekvensene av å gjøre feil kan bli store for både oppdragsgivere og leverandører.

Regelverket for offentlige anskaffelser består av detaljerte prosedyrebestemmelser kombinert med overgripende, generelle prinsipper. Begge deler må beherskes for å kunne fastslå handlingsrommet i konkrete tilfeller. I tillegg er det nødvendig med kunnskap om den bakenforliggende EU-reguleringen og praksis fra EU-domstolene og EFTA-domstolen.

Innsikt i regelverket er derfor avgjørende for at oppdragsgivere og leverandører kan manøvrere riktig og trygt.

 

Vi bistår leverandører og oppdragsgivere i hele anskaffelsesprosessen, herunder gjennomgang av konkurransegrunnlag med tilhørende kontraktsbestemmelser, utforming og kvalitetssikring av tilbud og innsynsprosesser. Rådgivning og representasjon ved klageprosesser.

 

Vi har i en årrekke bistått kommuner og andre offentlige oppdragsgivere i dere s anskaffelse av entreprisekontrakter. Vi har i samarbeid med kommunene i Buskerud utviklet et eget prosjektgjennomføringsverktøy for større entrepriseprosjekter i offentlig sektor. Systemet er web basert og våre kunder kan tegne abonnement. Her ligger alle relevante maler for en vellykket anskaffelse.

For mer informasjon se https://prosjektanskaffelser.no/

Våre advokater

Aktuelt

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.

 • Ny arvelov – påvirker dette deg?

  • 25. november 2020

  Stortinget vedtok i år en ny arv- og skiftelov som trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye arveloven innebærer noen endringer som man må være klar over og denne artikkelen vil i korte trekk oppsummere noen av de viktigste endringene.

 • RABATT TIL MEDLEMMER AV NBBO

  • 24. november 2020

  Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.