Konkurs og insolvens

 

Vi rådgir og bistår jevnlig bedrifter i økonomiske problemer. I samarbeide med klienten arbeider vi for alternative løsninger til konkurs/oppbud, for eksempel ved å gjennomføre gjeldsforhandling og/eller ulike former for refinansiering. Vi benyttes også hyppig som bostyrere i de lokale tingrettene og behandler en rekke konkursboer hvert år. Dette bidrar til at vi innehar omfattende praktisk og faglig kompetanse på området.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

  • Privat/offentlig gjeldsforhandlinger
  • Bistand til styre og ledelse i bedrifter med økonomiske problemer
  • Inndrivelse av fordringer, herunder tvangsinndrivelse
  • Bistand med oppbud eller konkursbegjæring
  • Bostyreroppdrag for tingretten
  • Sentrale spørsmål knyttet til garantier, pantesikkerheter og konkurser
  • Prosedyre

Våre advokater

Aktuelt