Fast eiendom

 

Fast eiendom er en av våre kjerneområder og vi bistår våre klienter innenfor alle områder knyttet til fast eiendom. Vi har advokater med erfaring fra både privat og offentlig sektor, og innehar nyttig spisskompetanse som kommer klienten til gode.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Kjøp og salg (næring og bolig), herunder oppgjør
 • Eiendomstransaksjon, herunder bud/bud-aksept, due-diligence, kontrakt mv.
 • Eiendomsutvikling (næring/bolig)
 • Plan- og bygningsrett (næring/bolig)
 • Oppføring av bolig (bustadføringsloven) og andre håntverkertjenester
 • Seksjonering av eiendom
 • Matrikulering av eiendom, herunder (fra)deling og sammenslåing av eiendom, grensejustering, arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom
 • Tinglysing, herunder bl.a. etablering av servitutter og begrensede rettigheter
 • Tomtefeste

Våre advokater

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.