Fast eiendom

 

Fast eiendom er en av våre kjerneområder og vi bistår våre klienter innenfor alle områder knyttet til fast eiendom. Vi har advokater med erfaring fra både privat og offentlig sektor, og innehar nyttig spisskompetanse som kommer klienten til gode.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

 • Kjøp og salg (næring og bolig), herunder oppgjør
 • Eiendomstransaksjon, herunder bud/bud-aksept, due-diligence, kontrakt mv.
 • Eiendomsutvikling (næring/bolig)
 • Plan- og bygningsrett (næring/bolig)
 • Oppføring av bolig (bustadføringsloven) og andre håntverkertjenester
 • Seksjonering av eiendom
 • Matrikulering av eiendom, herunder (fra)deling og sammenslåing av eiendom, grensejustering, arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom
 • Tinglysing, herunder bl.a. etablering av servitutter og begrensede rettigheter
 • Tomtefeste

Våre advokater

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.