Arbeidsrett

 

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor alle områder innenfor arbeidsretten.

Rådgivningen omfatter blant annet følgende:

  • Ansettelser og konsulentavtaler
  • Incentivordninger, bonus- og aksjeopsjonsprogrammer
  • Konkurranseklausuler
  • Omstrukturering, inn- og outsourcing
  • Oppkjøp, fusjon og due dilligence
  • Tjenesteleveranseavtaler
  • Virksomhetsoverdragelser

Våre advokater

Aktuelt