I kjølevannet av fremgangen til de rødgrønne støttepartiene i kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 har man merket en økende grad av spekulering angående hva som vil skje med avgift på arv og gaver dersom de rødgrønne partiene får flertall ved stortingsvalget i 2021.

Det er mange forhold som spiller inn i forhold til spørsmålet om gjeninnføring av arveavgift, og det er umulig å si hvor sannsynlig det er at avgift på arv og gaver gjeninnføres.  Videre er det særdeles usikkert hvordan en eventuell reintroduksjon vil bli, herunder; hvem avgiften ville ramme hardest.

Arveavgiften som ble fjernet i 2014, hadde et fribeløp på kr 470 000 og ble kritisert for å ramme «vanlige» folk i større grad enn de med store formuer, som følge av særregler ved blant annet verdsettelse av næringsvirksomhet. SV og Rødt har foreslått å gjeninnføre arveavgiften, men med et fribeløp på 5 millioner kroner, slik at små og middelstore arvebeløp unntas beskatning.

Når arveavgiften forsvant, ble derimot skattereglene endret slik at flere arvinger som etter tidligere regler hadde fått oppskrevet inngangsverdien til verdien ved dødsfalls- /gavetidspunktet, etter de nye skattereglene måtte overta arvelaters/givers inngangsverdi.  Dette såkalte kontinuitetsprinsippet som gjelder for eiendeler som arvelater/giver ikke selv kan selge skattefritt, medførte at noen risikerer å måtte betale mer i skatt etter gjeldende regler, enn de ville gjort dersom tidligere regler for arveavgift fortsatt gjaldt. (I utgave 3 2019 er det en artikkel om «Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave»).

En eventuell gjeninnføring av arveavgiften vil ikke skje over natten, da det vil kreve en lovendring. Det kan derimot være nyttig å tenke gjennom problemstillingen og vurdere hvorvidt det er grep som kan/bør tas nå dersom man frykter at arveavgiften blir gjeninnført.

Er man allerede i en situasjon hvor man vurderer å gi fra seg verdier til neste generasjon, kan man stille seg spørsmålet, hvorfor vente?

Er det generasjonsskifter med større verdier, tar det ofte lengre tid og det kan være hensiktsmessig å starte planleggingen allerede nå.

Ved utdeling av gaver/forskudd på arv, anbefales at det utarbeides et gavebrev hvor, giver, mottaker, gavens verdi og eventuelle vilkår for gaven fremgår (f.eks hvorvidt gaven skal være særeie eller ikke for mottakeren).

Videre er det viktig å vurdere gavens betydning i et fullstendig arveoppgjør. Skal gaven hensyntas ved endelig arvefordeling eller gis gaven uavhengig av fremtidig arvefordeling. For ordens skyld bør det også nedfelles skriftlig i gavebrevet.

Per i dag skal man opplyse i skattemeldingen dersom man har fått arv eller gave på over kr. 100 000. Det synes som at mange glemmer dette.  Opplysningsplikten har ikke betydning for skatt/avgift, men er en informasjonspost i forhold til formuesvekst.  Det anbefales at man sørger for å overholde opplysningsplikten for å sikre dokumentasjon for gaver som allerede er gitt, dersom avgift på arv og gaver kommer tilbake.

 

Aktuelt

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.

 • Ny arvelov – påvirker dette deg?

  • 25. november 2020

  Stortinget vedtok i år en ny arv- og skiftelov som trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye arveloven innebærer noen endringer som man må være klar over og denne artikkelen vil i korte trekk oppsummere noen av de viktigste endringene.

 • RABATT TIL MEDLEMMER AV NBBO

  • 24. november 2020

  Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.