I departementets forslag til ny arvelov ble pliktdelsarvens beløpsbegrensning, som per i dag er på kr. 1.000.000, foreslått øket til 25G (pr. i dag ca. kr 2.400.000).

2/3 av alt hva man etterlater seg er pliktdelsarv for livsarvinger, men slik at pliktdelsarven kan begrenses til kr. 1.000.000 per livsarving.

Beløpet på kr. 1.000.000 har vært fast siden tidlig på 1980 – tallet, og har således fått mindre og mindre verdi. Ved at beløpet nå blir G-regulert vil beløpet følge den ordinære prisutviklingen da grunnbeløpet reguleres årlig.

Regjeringen foreslår nå at pliktdelsarven begrenses til 15G (som per i dag utgjør ca. kr. 1.500.000). Dette innebærer således at endringen av pliktdelsarven trolig blir langt mindre enn tidligere antatt.

Det er forventet at Justiskomiteen skal avgi innstilling til ny arvelov i slutten av april.

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.