Tom Olav Andreassen

Tom Olav Andreassen

32 25 47 00 922 36 036 toa@fpco.no

Tom Olav Andreassen jobber generelt innenfor de forretningsjuridiske fagområdene, men hovedsakelig med spørsmålsstillinger innen fast eiendom (eiendomstransaksjoner (eiendoms-/aksjesalg), eiendomsutvikling, samarbeidsavtaler mellom flere aktører i samme prosjekt, finansielle modeller, entreprise, reklamasjonssaker, tingsrett, tomtefeste etc.), arbeidsrett (både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) og kontrakts-/avtalerett. Tom Olav har omfattende generell erfaring med forhandlinger, kontrakter, tvisteløsning og prosedyre.

 

 

Fagområder:
Arbeidsrett
Fast eiendom
Selskapsrett

 

 

Arbeidserfaring:
2000 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1999 - 2000
Partner, Advokatfirmaet Horgen og Horgen DA

1996 - 1998
Advokat, Advokatfirmaet Horgen og Horgen DA

1994 - 1996
Dommerfullmektig, Tinn og Heddal Sorenskriverembete

1992 - 1994
Politifullmektig, Drammen

1993
Konsulent, Buskerud Fylkesskattekontor

 

 

Utdanning:
1987 - 1992
Cand. jur., Universitetet i Oslo

1987
Eksamen philosophium, Universitetet i Oslo