Terje Pettersen

Terje Pettersen

32 25 47 00 917 52 106 tp@fpco.no

Terje Pettersen arbeider hovedsakelig med løpende forretningsjuridisk rådgivning, herunder styrearbeid, omorganisering av næringsvirksomheter/selskapsstrukturer, skatterett samt generell selskapsrett. Han arbeider også med generell juridisk rådgivning, herunder familie- og arverettslige problemstillinger/generasjonsskifter.

 

 

Fagområder:
Selskapsrett
Skatt og avgift
Familie, arv og skifte

 

 

 

Arbeidserfaring:
1994 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1992 - 1994
Advokat, egen advokatpraksis, i Drammen

1987 - 1992
Advokat, Ernst & Young AS

1985 - 1987
Dommerfullmektig, Hallingdal tingrett

1980 - 1985
Konsulent, Buskerud fylkesskattekontor

 

 

Utdanning:
1973 - 1980
Cand. jur., Universitetet i Oslo