Stephen G. Fulford

Stephen G. Fulford

32 25 47 00 477 11 151 sgf@fpco.no

Stephen G. Fulford arbeider hovedsakelig med transaksjoner og generell selskapsrett. Han har særlig bred erfaring med rådgivning og forhandlinger knyttet til kjøp og salg av eiendomsselskap og bedrifter, samt rådgivning knyttet til selskapsrettslige omorganiseringer (fisjon, fusjon og andre egenkapitaltransaksjoner). Han arbeider også med løpende forretningsjuridisk rådgivning og blir benyttet som bostyrer i konkursboer av flere tingretter.

 

 

Fagområder:
Selskapsrett
Fast eiendom

Konkurs og insolvens
Skatt og avgift

 

 

Arbeidserfaring:
2009 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2008 - 2009
Fast advokat, PwC

2004 - 2008
Advokatfullmektig, PwC

2004
Namsfullmektig, Oslo Byfogdembete

 

 

Utdanning:
1997 - 2003
Cand. jur., Universitetet i Oslo