Odd Hylland

Odd Hylland

32 25 47 00 952 60 665 oh@fpco.no

Odd har mer enn 20 års arbeidserfaring med avgiftsrettslige problemstillinger. Han har vid avgiftsrettslig ekspertise både fra skatteetaten og Advokatfirmaet PwC. Dette omfatter spørsmål knyttet til merverdiavgift, herunder kompensasjon for kommuner og nettoføring for statlig sektor, samt toll og særavgifter. Erfaringen omfatter en lang rekke bransjer knyttet til rådgivning, bokettersyn, rettsprosesser, mva-compliance, due diligencer mm. Han har holdt en rekke kurs, skrevet artikler med mer innen merverdiavgiftsområdet, herunder særlige mva-forhold relatert til fast eiendom samt mva-kompensasjon for kommuner og andre offentlige enheter og virksomheter.

 

 

Fagområder
Skatt og avgift

 

 

Arbeidserfaring
2019 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1997 - 2019
Direktør, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

1995 - 1997
Førstekonsulent, Buskerud Fylkeskontor/Skatteetaten

1994 - 1995
Juridisk saksbehandler, Drammen trygdekontor

 

 

Utdanning
1989 - 1994
Cand. Jur., Universitetet i Oslo