Martin Wøien Gilhuus

Martin Wøien Gilhuus

32 25 47 00 412 10 310 mwg@fpco.no

Martin Wøien Gilhuus jobber hovedsakelig med transaksjoner og generell selskapsrett. Han har særlig bred erfaring med rådgivning og forhandlinger knyttet til kjøp og salg av bedrifter og har håndtert en rekke mellomstore og store transaksjoner. Han arbeider også med løpende forretningsjuridisk rådgivning, herunder kontraktsforhandlinger og generelle kontraktsrettslige problemstillinger. Martin er også hyppig benyttet som bostyrer i de lokale tingrettene.

 

 

Fagområder:
Selskapsrett
Konkurs og insolvens

 

 

Arbeidserfaring:
2009 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2009 - 2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2008 - 2008
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2007 - 2007
Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett

2005 - 2006
Advokat, Advokatfirmaet Schjødt DA

2003 - 2005
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt DA

 

 

Utdanning:
1997 - 2002
Cand. jur., Universitetet i Bergen

Høst 2000
Faculty of law, University of Sydney

1996
Førstegangstjenesten, Kongelige norske marine

Høst 1995
Eksamen philosophium, Universitetet i Oslo