Maria Lien

Maria Lien

32 25 47 00 957 22 702 ml@fpco.no

Maria Lien arbeider primært med saker relatert til konkursbehandling, skatt- og selskapsrett. Hun arbeider videre med generell juridisk bistand.

 

 

Fagområder:

Konkurs og insolvens

Selskapsrett

Skatt og avgift

 

 

Arbeidserfaring:

2017 -

Advokatfullmektig, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

 

 

Utdanning:

2012 - 2017

Master i rettsvitenskap, Univeristetet i Bergen