Lene Homstvedt

Lene Homstvedt

32 25 47 00 908 61 174 lh@fpco.no

Lene Homstvedt jobber hovedsakelig med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.  Innenfor arbeidsretten bistår hun for eksempel ved nedbemannings- og omstillingsprosesser, samt ved ansettelser og opphør av arbeidsforhold.  Lene bistår med generell rådgivning, med tvisteløsninger og tar gjerne prosedyreoppdrag for domstolene.

 

 

Fagområder:
Arbeidsrett
Fast eiendom

 

 

Arbeidserfaring:
2020
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2017-2020
Advokat, Advokatfirma Olafsen AS

2016-2017
Advokatfullmektig, Advokatfirma Olafsen AS

2014-2016
Seniorskattejurist, Skatt sør

2008-2014
Seniorskattejurist, Skatt øst

 

 

Utdanning:
2001-2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2000
Kriminologi Grunnfag, Universitetet i Oslo

1999
Forberedende ex.phil./ex.fac., Univeristetet i Oslo