Irene Kildebo

Irene Kildebo

32 25 47 00 90 62 66 06 ik@fpco.no

Irene Kildebo etablerte Advokatfirma Kildebo i 2008 (aksjeselskap i 2013) med hovedvekt på entrepriserett, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Hun har arbeidet med regelverk for offentlige anskaffelser siden dette ble introdusert i Norge i 1996. I samme tidsperiode har hun også arbeidet med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Kildebo har erfaring fra flere forvaltningsnivåer; departement, direktorat og kommune.

 

Kildebo engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning. Kildebo holder kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett. Hun har utviklet et webbasert prosjektgjennomføringsverktøy for kommunal sektor.

 

Hun har god erfaring fra domstolen gjennom prosedyre for tingrett- og lagmannsrett, samt sitt arbeid som dommerfullmektig.

Kildebo er medlem av Den norske advokatforening og sitter også som styremedlem i advokatforeningens hovedstyre.

 

 

Fagområde:
Fast eiendom
Entreprise
Offentlige anskaffelser

 

 

Arbeidserfaring:

2021 - Advokat | Partner i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
2008 -  Partner i Advokatfirmaet Kildebo AS
2007–2008 Kommuneadvokat
2005–2007 Advokat hos advokatfirmaet Svensson Nøkleby
2004–2005 Egen advokatpraksis
2002–2004 Advokat hos advokatfirmaet Fulford Pettersen
2000–2002 Dommerfullmektig Eiker, Modum og Sigdal tingrett
1996–2000 Juridisk rådgiver ved juridisk avdeling i Statsbygg
1994–1996 Juridisk konsulent i Nærings- og energidepartementet

 

 

Utdannelse:
2003 Advokatbevilling
1994 Juridisk embetseksamen, med spesialfag i selskapsrett