George H. Fulford

George H. Fulford

32 25 47 00 950 26 213 ghf@fpco.no

George H. Fulford arbeider med generell forretningsjuridisk bistand og rådgivning, herunder styrearbeid og generelle kontraktsrettslige problemstillinger. Han arbeider videre med generell selskapsrett som kjøp og salg av foretak, samt omorganiseringer.

 

Fagområder:            
Arbeidsrett
Fast eiendom
Selskapsrett

 

 

Arbeidserfaring:
1994 -
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

1984 - 1994
Banksjef, Sparebanken Buskerud/Sparebanken NOR

1982 - 1984
Dommerfullmektig, Eiker, Modum og Sigdal Sorenskriverembete

1980 - 1982
Konsulent, skatteavdelingen i Skattedirektoratet

1970 - 1976
Bokettersynrevisor, Fylkesskattesjefen i Buskerud

 

 

Utdanning:
1976 - 1980
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

1975 - 1977
Bedriftsøkonomisk institutt, i Drammen

1970 - 1974
Revisorutdannelse Fylkesskattesjefen i Buskerud (skatteetatskolen)