Eirik Rudi

Eirik Rudi

32 25 47 00 99 12 18 18 er@fpco.no

Rudi arbeider hovedsakelig med entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Rudi engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning.

Rudi holder jevnlig kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett.

 

 

Fagområde:
Fast eiendom
Entreprise
Offentlige anskaffelser

 

 

Arbeidserfaring:
Fra 01.01.2021 Advokat i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
2020 Advokat / partner i Advokatfirmaet Kildebo AS
2017–2019 Senioradvokat i Advokatfirmaet Kildebo AS
2016 Advokat i Advokatfirmaet Kildebo AS
2014–2016 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kildebo AS
2007–2014 Jurist/ leder for formålsbygg i Kongsberg kommunale eiendom KF
2006–2007 Skattejurist, Skattefogden i Vestfold
2005–2006 Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 

 

Utdannelse:

2016 Advokatbevilling
2011 Master i eiendomsutvikling og -forvaltning, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)
2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø