Christine Pettersen Borge

Christine Pettersen Borge

32 25 47 00 900 29 443 cpb@fpco.no

Christine Pettersen Borge arbeider primært med saker relatert til rettslig inndriving av pengekrav, konkursbehandling og selskapsrett. Hun arbeider videre med generell juridisk bistand. Christine har lang erfaring med tvangsfullbyrdelsesspørsmål/ inndriving av pengekrav/fravikelser/ midlertidige forføyninger/arrester mm fra namsmannen i Oslo.

 

 

Fagområder:
Konkurs og insolvens
Selskapsrett

 

 

Arbeidserfaring:
2020 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015 - 2020
Advokatfullmektig, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2008 - 2015
Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo

 

 

Utdanning:
2002 - 2007
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2002
Forberedende ex.phil./ex.fac., Universitetet i Oslo