Charlotte Wickman Kvamme

Charlotte Wickman Kvamme

32 25 47 00 453 98 260 cwk@fpco.no

Charlotte Wickman Kvamme arbeider særlig med generell forretningsjuridisk rådgivning, herunder skatte- og selskapsrett. Hun bistår bedrifter og privatpersoner i forbindelse med planlagte transaksjoner, selskapsrettslige omorganiseringer og tilrettelegging for generasjonsskifte. Kvamme arbeider også med tvisteløsning og prosedyre innenfor selskapsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

 

Fagområder:

Selskapsrett
Skatt og avgift

 

 

Arbeidserfaring:

2020-
Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2016 -
Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS

2015- 2016
Advokat, Advokatfirmaet Harris DA

2012 - 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris DA

 

 

Utdanning:
2007 - 2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

2011
Postgraduate certificate in Law: Corporate Governance and Public International Law, University of Auckland, New Zealand