• Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2019 (allerede innen 1. oktober 2019 om meldingen sendes på papir).
 • Melding om gjennomføring bør være sendt innen 12. desember 2019 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2019 (allerede innen 30. november 2019 om meldingen sendes på papir).

På grunn av lang saksbehandlingstid, er fristene viktige å forholde seg til. Meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte frister kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Se utfyllende info her: https://www.brreg.no/nyhet/registrering-innan-arsskiftet/

 

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.