• Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2019 (allerede innen 1. oktober 2019 om meldingen sendes på papir).
 • Melding om gjennomføring bør være sendt innen 12. desember 2019 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2019 (allerede innen 30. november 2019 om meldingen sendes på papir).

På grunn av lang saksbehandlingstid, er fristene viktige å forholde seg til. Meldinger som er mottatt av Foretaksregisteret etter de ovennevnte frister kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Se utfyllende info her: https://www.brreg.no/nyhet/registrering-innan-arsskiftet/

 

Aktuelt

 • Kommunesammenslåingen – et momsmessig minefelt for mange kommuner

  • 13. september 2019

  Skattemyndighetene har de siste årene hatt et stadig økende fokus på kommunenes mva-håndtering. Dette har medført store etterberegninger mot en rekke kommuner.

 • Registereringer i Brønnøysundregistrene innen 2019

  • 11. september 2019

  Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende tidsfrister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling dersom man ønsker å gjøre en slik beslutning med virkning for 2019

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser