Aktuelt

 • Kommunesammenslåingen – et momsmessig minefelt for mange kommuner

  • 13. september 2019

  Skattemyndighetene har de siste årene hatt et stadig økende fokus på kommunenes mva-håndtering. Dette har medført store etterberegninger mot en rekke kommuner.

 • Registereringer i Brønnøysundregistrene innen 2019

  • 11. september 2019

  Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende tidsfrister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling dersom man ønsker å gjøre en slik beslutning med virkning for 2019

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

Om firmaet

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS er beliggende sentralt i Drammen. Firmaet har vært aktiv i Drammen fra etableringen i 1994 og har god kjennskap til det lokale markedet.